Ttv-nr. 11951
Type FB10KRT
Kapacitet 1000
Løftehøjde 3300
Byggehøjde 2110
Årgang 2006
Ttv-nr. 11412
Type LE13-44
Kapacitet 1250
Løftehøjde 5500
Byggehøjde 2350
Årgang 1999
Ttv-nr. 11890
Type SC3013
Kapacitet 1250
Løftehøjde 4300
Byggehøjde 2010
Årgang 1997
Ttv-nr. 11434
Type 7FBEST13
Kapacitet 1300
Løftehøjde 3410
Byggehøjde 2250
Årgang 2011
Ttv-nr. 11802
Type PL313
Kapacitet 1300
Løftehøjde 3300
Byggehøjde 2200
Årgang 2003
Ttv-nr. 11248
Type EP15KRT
Kapacitet 1500
Løftehøjde 3290
Byggehøjde 2120
Årgang 2014
Ttv-nr. 11378
Type 8FBET15
Kapacitet 1500
Løftehøjde 3000
Byggehøjde 2060
Årgang 2014
Ttv-nr. 11379
Type 8FBET15
Kapacitet 1500
Løftehøjde 3000
Byggehøjde 2060
Årgang 2014
Ttv-nr. 11910
Type FA15BJ
Kapacitet 1500
Løftehøjde 3300
Byggehøjde 2200
Årgang 2007
Ttv-nr. 11381
Type 8FBET15
Kapacitet 1500
Løftehøjde 3000
Byggehøjde 2060
Årgang 2014
Ttv-nr. 10840
Type E16
Kapacitet 1600
Løftehøjde 5600
Byggehøjde 3300
Årgang 2005
Ttv-nr. 10878
Type E16C-01
Kapacitet 1600
Løftehøjde 4100
Byggehøjde 1960
Årgang 2011
Ttv-nr. 11126
Type E16H-01
Kapacitet 1600
Løftehøjde 5200
Byggehøjde 2300
Årgang 2007
Ttv-nr. 11374
Type 7FBMF16
Kapacitet 1600
Løftehøjde 3700
Byggehøjde 2370
Årgang 2011
Ttv-nr. 11438
Type 8FBMT16
Kapacitet 1600
Løftehøjde 3300
Byggehøjde 2170
Årgang 2012
Ttv-nr. 11439
Type C4E160
Kapacitet 1600
Løftehøjde 2875
Byggehøjde 1980
Årgang 2009
Ttv-nr. 11537
Type 8FBEKT16
Kapacitet 1600
Løftehøjde 3000
Byggehøjde 1990
Årgang 2012
Ttv-nr. 11603
Type C3E160
Kapacitet 1600
Løftehøjde 3000
Byggehøjde 2070
Årgang 2011
Ttv-nr. 11761
Type C3E160
Kapacitet 1600
Løftehøjde 3005
Byggehøjde 2060
Årgang 2012
Ttv-nr. 11801
Type RX60-16
Kapacitet 1600
Løftehøjde 5050
Byggehøjde 2220
Årgang 2007
Ttv-nr. 11833
Type 8FBMT16
Kapacitet 1600
Løftehøjde 3300
Byggehøjde 2130
Årgang 2012
Ttv-nr. 11888
Type R20-16
Kapacitet 1600
Løftehøjde 4400
Byggehøjde 2000
Årgang 2000
Ttv-nr. 11331
Type FB16K
Kapacitet 1600
Løftehøjde 3030
Byggehøjde 2030
Årgang 2004
Ttv-nr. 11916
Type EFG 216
Kapacitet 1600
Løftehøjde 5000
Byggehøjde 2200
Årgang 2011
Ttv-nr. 11953
Type E16
Kapacitet 1600
Løftehøjde 4400
Byggehøjde 2170
Årgang 2001
Ttv-nr. 10751
Type FBT18PN
Kapacitet 1800
Løftehøjde 3300
Byggehøjde 2080
Årgang 1998
Ttv-nr. 11109
Type E18P-02
Kapacitet 1800
Løftehøjde 4700
Byggehøjde 2160
Årgang 2002
Ttv-nr. 11332
Type SC3240
Kapacitet 1800
Løftehøjde 3200
Byggehøjde 2140
Årgang 2006
Ttv-nr. 11695
Type FBT 18
Kapacitet 1800
Løftehøjde 4700
Byggehøjde 2070
Årgang 2007
Ttv-nr. 12051
Type EFG218
Kapacitet 1800
Løftehøjde 4800
Byggehøjde 2130
Årgang 2006
Ttv-nr. 10052
Type FB20K-PAC
Kapacitet 2000
Løftehøjde 5990
Byggehøjde 2580
Årgang 2012
Ttv-nr. 11020
Type FBM20
Kapacitet 2000
Løftehøjde 4000
Byggehøjde 2560
Årgang 1992
Ttv-nr. 11787
Type EH20
Kapacitet 2000
Løftehøjde 3300
Byggehøjde 2250
Årgang 2011
Ttv-nr. 11640
Type EFG220
Kapacitet 2000
Løftehøjde 4900
Byggehøjde 2170
Årgang 2012
Ttv-nr. 11611
Type EFG 220 ZVG
Kapacitet 2000
Løftehøjde 5000
Byggehøjde 2235
Årgang 2018
Ttv-nr. 11834
Type 8FBMT20
Kapacitet 2000
Løftehøjde 4700
Byggehøjde 2130
Årgang 2012
Ttv-nr. 11926
Type 8FBMKT20
Kapacitet 2000
Løftehøjde 4700
Byggehøjde 2240
Årgang 2014
Ttv-nr. 11044
Type FB25 K-PAC
Kapacitet 2500
Løftehøjde 3000
Byggehøjde 2220
Årgang 2004
Ttv-nr. 11080
Type FB25-6
Kapacitet 2500
Løftehøjde 4000
Byggehøjde 2500
Årgang 2002
Ttv-nr. 11142
Type 7FBMF25
Kapacitet 2500
Løftehøjde 5500
Byggehøjde 2370
Årgang 2011
Ttv-nr. 11333
Type 7FBMF25
Kapacitet 2500
Løftehøjde 3300
Byggehøjde 2400
Årgang 2005
Ttv-nr. 11565
Type EP25K-PAC
Kapacitet 2500
Løftehøjde 5000
Byggehøjde 3040
Årgang 2009
Ttv-nr. 11954
Type 8FBMT25
Kapacitet 2500
Løftehøjde 4700
Byggehøjde 2260
Årgang 2016
Ttv-nr. 12049
Type EFG 425
Kapacitet 2500
Løftehøjde 4700
Byggehøjde 2235
Årgang 2012
Ttv-nr. 11564
Type E30
Kapacitet 3000
Løftehøjde 5505
Byggehøjde 2501
Årgang 2012
Ttv-nr. 11805
Type FB30
Kapacitet 3000
Løftehøjde 4700
Byggehøjde 2260
Årgang 2008
Ttv-nr. 12036
Type EFG 430
Kapacitet 3000
Løftehøjde 3300
Byggehøjde 2290
Årgang 2010
Ttv-nr. 11829
Type EP35K-PAC
Kapacitet 3500
Løftehøjde 4700
Byggehøjde 2300
Årgang 2013
Ttv-nr. 11559
Type FB40
Kapacitet 4000
Løftehøjde 3500
Byggehøjde 2600
Årgang 2006
Ttv-nr. 11628
Type FB40
Kapacitet 4000
Løftehøjde 3500
Byggehøjde 2650
Årgang 2008
Ttv-nr. 10410
Type EFG4/6016
Kapacitet 4000
Løftehøjde 3350
Byggehøjde 2300
Årgang 1987
Ttv-nr. 11688
Type 8FBMT45
Kapacitet 4500
Løftehøjde 4000
Byggehøjde 2850
Årgang 2015
Ttv-nr. 11558
Type FB50
Kapacitet 5000
Løftehøjde 3500
Byggehøjde 2620
Årgang 2006
Ttv.nr. Fabrikant Type Kapacitet Løftehøjde Byggehøjde Hastighed Årgang
11951 MITSUBISHI FB10KRT 1000 3300 2110 2006
11412 STEINBOCK LE13-44 1250 5500 2350 1999
11890 CROWN SC3013 1250 4300 2010 1997
11434 Toyota 7FBEST13 1300 3410 2250 2011
11802 CTC PL313 1300 3300 2200 2003
11248 Caterpillar EP15KRT 1500 3290 2120 2014
11378 Toyota 8FBET15 1500 3000 2060 2014
11379 Toyota 8FBET15 1500 3000 2060 2014
11910 TCM FA15BJ 1500 3300 2200 2007
11381 Toyota 8FBET15 1500 3000 2060 2014
10840 Linde E16 1600 5600 3300 2005
10878 Linde E16C-01 1600 4100 1960 2011
11126 Linde E16H-01 1600 5200 2300 2007
11374 Toyota 7FBMF16 1600 3700 2370 2011
11438 Toyota 8FBMT16 1600 3300 2170 2012
11439 CESAB C4E160 1600 2875 1980 2009
11537 Toyota 8FBEKT16 1600 3000 1990 2012
11603 CESAB C3E160 1600 3000 2070 2011
11761 BT C3E160 1600 3005 2060 2012
11801 STILL RX60-16 1600 5050 2220 2007
11833 Toyota 8FBMT16 1600 3300 2130 2012
11888 STILL R20-16 1600 4400 2000 2000
11331 Mitsubishi FB16K 1600 3030 2030 2004
11916 JUNGHEINRICH EFG 216 1600 5000 2200 2011
11953 LINDE E16 1600 4400 2170 2001
10751 Nyk FBT18PN 1800 3300 2080 1998
11109 Linde E18P-02 1800 4700 2160 2002
11332 CROWN SC3240 1800 3200 2140 2006
11695 Nyk FBT 18 1800 4700 2070 2007
12051 JUNGHEINRICH EFG218 1800 4800 2130 2006
10052 MITSUBISHI FB20K-PAC 2000 5990 2580 2012
11020 Toyota FBM20 2000 4000 2560 1992
11787 ATLET EH20 2000 3300 2250 2011
11640 JUNGHEINRICH EFG220 2000 4900 2170 2012
11611 JUNGHEINRICH EFG 220 ZVG 2000 5000 2235 2018
11834 Toyota 8FBMT20 2000 4700 2130 2012
11926 Toyota 8FBMKT20 2000 4700 2240 2014
11044 Mitsubishi FB25 K-PAC 2500 3000 2220 2004
11080 TCM FB25-6 2500 4000 2500 2002
11142 Toyota 7FBMF25 2500 5500 2370 2011
11333 Toyota 7FBMF25 2500 3300 2400 2005
11565 Caterpillar EP25K-PAC 2500 5000 3040 2009
11954 TOYOTA 8FBMT25 2500 4700 2260 2016
12049 JUNGHEINRICH EFG 425 2500 4700 2235 2012
11564 Linde E30 3000 5505 2501 2012
11805 Nyk FB30 3000 4700 2260 2008
12036 JUNGHEINRICH EFG 430 3000 3300 2290 2010
11829 Caterpillar EP35K-PAC 3500 4700 2300 2013
11559 Mitsubishi FB40 4000 3500 2600 2006
11628 Mitsubishi FB40 4000 3500 2650 2008
10410 STILL EFG4/6016 4000 3350 2300 1987
11688 Toyota 8FBMT45 4500 4000 2850 2015
11558 Mitsubishi FB50 5000 3500 2620 2006

Brugte el truck

Indenfor brugte el trucks kan vi hos Team Trucks ­­__ tilbyde et bredt og alsidigt udvalg af produkter til ethvert behov. Vi er leveringsdygtige i både nye og brugte el trucks i et væld af varianter – og til fordelagtige priser.

Stort udvalg af brugte eltruck

Ønsker du at finde et stort udvalg af brugte el truck, vil der være god mulighed for dette hos Team Truck.

Vi er forhandlere af en bred skare af forskellige el_trucks til vidt forskellige behov, og du vil hos os blandt andet have mulighed for at kunne finde et hav af brugte trucks fra mærker som:

  • Mitsubishi
  • Linde
  • Still
  • Junghenrich

Vi har et særlig stort udvalg af brugte Linde truck, brugte Still truck samt trucks fra Mitsubishi i en række forskellige størrelser til vidt forskellige formål, og vi står naturligvis altid klar til at hjælpe dig med at finde en model, som lever op til netop dine ønsker både i forhold til kapacitet, løftehøjde og byggehøjde.

Kyndig rådgivning om valg af model

Når I som virksomhed står og skal have gjort et køb af en brugt el truck, er det naturligvis mere end vigtigt, at I lader valget falde på den helt rette model, som har netop de specifikationer, I har behov for.

Team Truck hjælper gerne til med at finde den helt rigtige type af brugt el_truck til netop dit budget og behov.

Med mange års erfaring i faget kan vi tilbyde kyndig og professionel rådgivning omkring valg af produkt, således du altid kan være stensikker på at få fat i den helt rigtige type af brugt el truck.

Kontakt os pr. telefon 75 16 97 98 eller mail ks@teamtruck.dk og få en uforpligtende dialog om hvordan Team Truck kan hjælpe dig med at finde den helt rigtige model.

 

75 16 97 98
Besøg vores webshop Se mere her! Webshop