Klimarapport

Grøn omstilling gennem ambitiøse målsætninger

Grøn omstilling er en aktiv indsats, som omfatter ambitiøse mål, ny teknologisk ekspertise, effektiv udnyttelse af ressourcer, nytænkning af forretningsmodeller og en generel overgang fra fossile brændstoffer til mere bæredygtige energikilder.

Vi har derfor hos TeamTruck valgt at arbejde med målsætninger, der retter sig mod følgende 3 af FNs Verdensmål*:

 

 

*FNs 17 Verdensmål er vedtaget af 193 medlemslande og skal samlet bidrage til en mere bæredygtig udvikling globalt.

KlimaRapport

Hos TeamTruck har vi fået udarbejdet en klimapport der giver et overblik over vores nøgletal samt de FNs Verdensmål vi har valgt at rette vores indsatser imod.

Vi vil aktivt bidrage til den grønne omstilling gennem forskellige tiltag i en handlingsplan, der både reducerer CO2-belastningen fra vores handels- og serviceaktiviteter samtidig med at bidrage til udvalgte SDG-målsætninger (Sustainable Development Goals).

Beregningerne for CO2 er baseret på input fra onlineplatformen ”Klimakompasset” – en platform der er udarbejdet af Erhvervsstyrelsen. Denne platform er anbefalet af en række erhvervsorganisationer og som er gjort anvendelig for SMV-virksomheder med det formål at få skabt overblik og indsigt.

Læs vores KlimaRapport. Ønskes den fuldstændige rapport fra Erhvervsstyrelsens Klimakompasset kan den rekvireres på forlangende.

Kontakt os allerede i dag

Vil du vide mere om klimarraporten, er du velkommen til at kontakte os på telefon 75169798 eller e-mail ttv@teamtruck.dk.  

 

75 16 97 98
Besøg vores webshop Se mere her! Webshop