Type UPC
Model Reol shuttle
Kapacitet 1.500 kg
Hastighed 3,4 - 3,8 km/t
Ttv.nr. Fabrikant Type Kapacitet Løftehøjde Byggehøjde Hastighed Årgang
UPC Profil Jungheinrich UPC 1.500 kg 3,4 - 3,8 km/t

Shuttle giver en høj omlæsningskapacitet
En shuttle har mange fordele: fra høj omlæsningskapacitet ved komplet fyldning eller tømning af en pallekanal over kollisionsfri ind- og udstabling af paller til optimal pladsudnyttelse med lav hyldehøjde.

Jungheinrichs shuttlesystemer, som består af carrier, basistruck og kanalreol, gør det muligt at udnytte lagerpladsen effektivt. Reolen giver plads til mange pallekanaler, både i højden og i bredden. Den lave højde pr. kanalniveau gør, at man kan udnytte højden på lageret optimalt. Som basistruck kan du bruge enhver Jungheinrich-truck med tilstrækkelig restbæreevne.

Halvautomatisk lager med reolshuttle
En reolshuttle arbejder særligt effektivt, når der igen og igen skal ske ind- og udstabling i samme pallekanal. Shuttlen tages op på basistruckens gafler og sættes ind i pallekanalen. Der kører den på egen hånd ind under de lagrede paller uden at være forbundet med trucken. Når den første palle er sat ned, og der trykkes på startknappen på betjeningsterminalen, foretager styringen selv alle nødvendige bevægelser til kørsel og løft. Følere registrerer de indstablede pallers position og sørger på den måde for kollisionsfri ind- og udstabling af nye paller. Under kørslen med carrieren kan truckføreren hente endnu en palle og påbegynde den næste indstabling.

Betjeningsvenlig håndterminal
Betjeningsterminalen og styringen til shuttlen kommunikerer via en 2-vejs radioforbindelse. Håndterminalen er monteret ergonomisk i førerens synsfelt. Betjeningen  kunne ikke være lettere takket være de velplacerede funktionstaster og et tydeligt informationsdisplay. Terminalen kan bruges mobilt, men kan også betjenes virtuelt ved hjælp af en touchscreen på en allerede eksisterende radio dataterminal.

Varianter af shuttlesystemet giver fleksibilitet
Forskellige varianter af shuttlesystemet gør det muligt at håndtere forskellige lastbærere som euro- og industripaller i samme reolsystem. Sensorer registrerer automatisk pallernes størrelse. Det kan også let lade sig gøre at lave ind- og udlagring efter LiFo-princippet (Sidst ind, først ud) og efter FIFo-princippet (Først ind, først ud). Ved fuldstændig tømning af en kanal, bringer reolshuttlen automatisk alle pallerne fra kanalen til reolernes udstablingsside, hvor en truck samler dem op og bringer dem til vareudleveringen. Denne funktion kan også anvendes, når det ikke er alle pallerne, men kun et nærmere defineret antal, der skal udstables. Hvis der ingen ind- eller udstabling finder sted, kan alle paller automatisk køres frem til udstablingssiden. For at et kølehuslager kan drives effektivt, er det særligt vigtigt at udnytte pladsen optimalt. I kølehusversionen kan palleshuttlen arbejde ved helt ned til -30° C. Et ekstra batteri med ladestation gør det muligt at øge effektiviteten væsentligt.

Shuttlesystemer med personbeskyttelsessystemer
Ved større reolanlæg kan man betjene op til 69 forskellige shuttlere med en enkelt håndterminal. Føreren skal bare trykke på håndterminalen for at vælge den næste shuttle. Personbeskyttelsessystemet, der er et tilvalg, sikrer, at uvedkommende ikke får adgang til en pallekanal eller til en gang. Hvis der lyder en alarm, stopper reol-shuttle-carrieren med det samme. Autoriserede trucks, som identificeres automatisk, vil uden problemer kunne betjene reolen.

75 16 97 98
Udekørende Servicetekniker - Sjælland Ledige Jobs